Thư viện Star Rail

Thư viện từ điển của game Star Rail, bao gồm thông tin của các nhân vật, thiêt bị và nhiều hơn thế nữa để bạn tra cứu.
Hỗ trợ nhiều ngôn ngữ. Dữ liệu do fan của Star Rail cung cấp.